5X100 sekunder

1. Vilka vikter tävlar man på och hur räknar jag ut dem?

     Viktstegen är 2,5kg, dvs 15kg, 17,5kg o s v.
     Exempel på uträkning. 
     Vilka vikter tävlar man på och hur räknar jag ut dem? Viktstegen är 2,5kg, dvs 15kg, 17,5kg o s v. Exempel på uträkning. Du väger 81.3kg och ska på marklyften tävla på 180% av din kroppsvikt. 81.3x180=146,34kg. Detta skulle innebära att du tävlar på 147.5kg i marklyften. Väger du däremot 81.2kg (81.2x180=146,16kg) Då tävlar du på 145kg i marklyften. 146,16kg <1,16kg, >1,34 147,5kg.

     
     
  2. Vilket tider är det som gäller för respektive deltävling?

     Tiderna för respektive deltävling kommer att redovisas i senare information
     Generellt kan sägas att tävlingarna börja på morgon/förmiddag och att invägning
     sker ca 2 h innan tävlingsstart. 

3. Får utländska medborgare tävla i Fitnessfive?

    Ja. Alla nationalitet är välkomna. Detta är en öppen tävling men på SM finalen så är det bara Svenska medborgare som kan tävla.

4. Behövs licens klubbtillhörighet för att tävla i Fitnessfive?

     Nej.

5.Vilka går vidare till final? 

 Vinnarna från året innan är direktkvalificerade till nästa års final


 Vinnaren för varje delttävling går automatiskt till final.
 
 Om deltagarantalet underskrider 10 deltagare/deltävling gäller bästa resultat
 för uttagningen till finalen. D v s är deltagarantalet >10 personer går vinnaren automatiskt till 
 final. Är däremot deltagarantalet <10 personer går vi på det totala resultatet.

6.Får jag stå över en gren?

Ja