5X100 sekunder

1. Vilka vikter tävlar man på och hur räknar jag ut dem?

     Viktstegen är 2,5kg, dvs 15kg, 17,5kg o s v.
     Exempel på uträkning. 
     Du väger 82,4kg och ska på marklyften tävla på 175% av din kroppsvikt.
     82,4x175=144,2kg. Detta skulle innebära att du tävlar på 145kg i bicepscurlen. 

     Väger du däremot 82.1kg (81x175=143,67kg) Då tävlar du på 142,5kg i marklyften. 
     143,67kg <1,17kg, >1,23 145kg. 
     
     
  2. Vilket tider är det som gäller för respektive deltävling?

     Tiderna för respektive deltävling kommer att redovisas i senare information
     Generellt kan sägas att tävlingarna börja på morgon/förmiddag och att invägning
     sker ca 2 h innan tävlingsstart. 

3. Får utländska medborgare tävla i Fitnessfive?

    Ja. Alla nationalitet är välkomna. Detta är en öppen tävling

4. Behövs licens klubbtillhörighet för att tävla i Fitnessfive?

     Nej.

5.i anmälningsformuläret står det PB (personbästa) i Fitnessfive
   men jag har inte tävlat i Fitnessfive tidigare, vad ska jag skriva? 

   Om du inte har något tävlingsresultat tidigare utgår du ifrån det personbästa
   du har från träning.

6.Vilka går vidare till final? 

 Vinnarna från 2010 års Fitnessfivefinal är direktkvalificerade till 2011års final
 Vinnaren för varje delttävling går automatiskt till final.
 
 Om deltagarantalet för damer underskrider 10 deltagare/deltävling gäller bästa resultat
 för uttagningen till finalen. D v s är deltagarantalet >10 personer går vinnaren automatiskt till 
 final. Är däremot deltagarantalet <10 personer går vi på det totala resultatet.

7.Får jag stå över en gren?

Nej, om du står över en gren är du med automatik diskvalificerad från vidare tävlande.